Hluboká v pohybu

sportovní a kulturní spolek

Hlídání dětí? „Batolata v pohybu“ nabízejí mnohem víc!

Ostatní
Zveřejněno: 10. 2. 2022

Podnětné prostředí s řadou atraktivních pomůcek, které upoutají pozornost dětí, a zároveň místo, kde se rozvíjejí a inspirují nejen ti nejmenší, ale i jejich rodiče. Kurz „Montessori dílničky“ je pak o individuálním přístupu, má za cíl seznámit veřejnost s Montessori pedagogikou a poskytuje rodičům cenné rady, jak budovat kvalitní vztah se svými dětmi. Více nám prozradila Karla Peldová.

 

SEZNAMTE SE – BALOTATA V POHYBU

 

Montessori jesle „Batolata v pohybu“ jste otevřeli v první polovině loňského roku. Jak hodnotíte rozjezd projektu a kam se od té doby posunul?

Otevřením jeslí jsme reagovali na rostoucí zájem jak o Montessori pedagogiku, tak o jesle jako takové – je to trend, který se po mnoha letech vrací. Pro jesle jsme využili a speciálně vybavili náš prostor v Hluboké-Zámostí. Zájemci postupně přibývají, od otevření se nám podařilo navýšit kapacitu jeslí a prodloužit provozní dobu. Aktuálně máme tři průvodkyně, které pod asociací Montessori ČR absolvovaly specializovaný diplomový kurz zaměřený přímo na děti ve věku 0–3 roky. S dětmi si všechny tři dámy báječně rozumí a s každým nováčkem zvládají navázat příjemný a vřelý vztah.

 

Lze Batolata v pohybu chápat jako přípravku na vaši sportovní Montessori školku Děti v pohybu, která přijímá děti od tří let?

Dá se to tak říci. Pokud se rodiče později rozhodnou, že mají zájem i o naši školku, dítě již bude znát Montessori principy a snáze se na nové prostředí adaptuje. Společnými rysy obou našich projektů je nejen osvědčená Montessori pedagogika, ale i důraz na sport a zdravý pohyb. Rozvíjíme pozitivní vztah dětí ke sportovním aktivitám, byť u těch nejmenších se jedná o velmi zjednodušenou formu disciplín. Jelikož je kapacita školky „Děti v pohybu“ omezená, určitě chceme v budoucnu přednostně nabízet volná místa našim pravidelným klientům z jeslí.

 

Jak vypadá běžný den „batolat v pohybu“? Máme otevřeno v čase 7.00–13.00 hodin a jsme k dispozici každý pracovní den včetně prázdnin. Je vhodné, když má dítě v rámci provozní doby možnost užít si u nás celý den, není tak ochuzeno o některé činnosti. Děti postupně vedeme k péči o prostředí, společně se staráme o rostliny a nově také o krásného chovného králíka. Pořádek udržujeme tak, že v dětech podněcujeme samostatnost – cílem je, aby vždy vrátily použité pomůcky na své místo a uklidily po sobě případný nepořádek.

Pravidelně zařazujeme relaxační cvičení na elipse, kde se děti učí tichu, míru a rovnováze, na pořadu běžného dne jsou základy gymnastiky a tance, protahování, zpívánky a podpora komunikačních dovedností. Během letošního roku bude dokončena přístavba budovy s tělocvičnou a učebnou, kde budou probíhat i individuální logopedické konzultace. A samozřejmě rádi trávíme čas na čerstvém vzduchu – chodíme na procházky a využíváme hřiště u řeky. Nejmenší členy skupiny mohou průvodkyně vozit v kočárku.

 

A co občerstvení? V řadě jeslí a provozoven, které inzerují hlídání dětí, je potřeba děti vybavit vlastní svačinou z domova…

Klasické svačiny v přesně stanovený čas, které si pamatuje ze školky řada z nás, sice nevedeme. Ale nouze o jídlo u nás rozhodně není! Batolata v pohybu se již od rána mohou stravovat formou švédského stolu – každé dítě se dojde občerstvit dle vlastní potřeby a vybere si svačinu dle vlastní chuti. K mání jsou kvalitní potraviny, mezi kterými nechybí čerstvé ovoce a mléčné výrobky. Není nic neobvyklého, že již dvouleté děti si u nás dokáží přichystat toust, který si samy namaží pomazánkou a po jídle po sobě uklidí použité nádobí. I v souvislosti se stravováním totiž vedeme děti k samostatnosti. Průvodkyně mají nad stravováním kontrolu a vhodně koordinují načasování s ohledem na plánované pohybové aktivity, před polednem je pak pro děti připravena obědová polévka. V případě potravinových intolerancí na základě přání rodiče rádi zohledníme nabídku vhodných potravin.

 

NADSTANDARDNÍ PŘÍSTUP PRAKTICKY PRO KAŽDÉHO
 

Co musí děti splňovat a jak poznám, zda jsou vaše jesle vhodné i pro mého potomka?

Montessori vzdělání je vhodné pro každého a totéž platí o našich jeslích. Nejsme uzavřené sdružení pro mimořádně nadané jedince, přijímáme děti od 12 měsíců do tří let. U těch mladších je počítáno s tím, že stále používají plenky a příliš toho nenamluví. Je ovšem vhodné, když už děti ovládají chůzi bez dopomoci. Pokud děti nejsou na přítomnost cizích osob zvyklé, je právě návštěva jeslí vhodným způsobem, jak se socializovat. Naše jesle a školku navštěvují nejen české, ale i německy a švédsky mluvící děti. Navázat přátelství s kamarádem z jiné kultury je tak nejen obohacující, ale i velmi snadné.

 

V médiích proběhla informace, že Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době finančně podporuje vznik dětských skupin pro děti ve věku 1–3 roky. Týká se to i vašich jeslí?

Ano, vyřídili jsme veškerou administrativu, díky které můžeme naše služby poskytovat za poměrně dostupnou cenu. Nováčci a nepravidelní zájemci jistě ocení možnost jednorázové návštěvy, která vychází na 450 Kč/den. Aktuální vytížení zjistíte na našem telefonním čísle, kde si lze rovnou sjednat rezervaci. Pro děti, které chtějí naše jesle navštěvovat pravidelněji, nabízíme měsíční školkovné za 4.000 Kč. Troufám si říci, že je to opravdu příznivá varianta – pokud u nás dítě stráví každý pracovní den v měsíci, může jedna návštěva vyjít na necelých 180 Kč. Nyní na přelomu ledna a února 2022 máme ještě čtyři volná místa pro děti, které k nám mohou docházet na bázi tohoto pravidelného režimu. Stravné ve výši 50 Kč pak rodiče hradí pouze za ty dny, které skutečně jejich děti využijí.


ŠŤASTNÁ MATKA = ŠŤASTNÉ DÍTĚ


Tradiční učebnice vývojové psychologie hlásají, že první roky dítěte jsou pro jeho osobnost klíčové, a proto by mělo co nejvíce času trávit v těsném kontaktu s matkou. Nemohou zlé jazyky oprávněně tvrdit, že umístit roční dítě do jeslí rovná se zanedbávání výchovy? Nemůže mít pravidelná docházka do jeslí skutečně negativní dopad na vývojové procesy dítěte?

Zlé jazyky mohou samozřejmě tvrdit leccos, souhlasím i s mnoha tvrzeními, které tradiční psychologické příručky publikovaly. Ovšem rozhodně nesouhlasím s názorem, že matka, jejíž dítě od dvanácti měsíců věku pravidelně navštěvuje jesle, je špatná matka. Přiznejme si, že již nežijeme v době, kdy téměř jedinou úlohou ženy je péče o domácnost a rodinu. I dámy na mateřské dovolené potřebují čas pro sebe, na povinnosti nebo na kontakt s profesním světem, který si před založením rodiny pečlivě budovaly. Pokud se matka rozhodne, že tyto aktivity bude směřovat do dopoledních hodin, během kterých dopřeje dítěti prostřednictvím jeslí reálné zážitky namísto toho, aby jej uvrhla do umělého virtuálního světa pohádek a tabletů, je to ve výsledku výhra pro obě strany. A ve zbytku dne stále zbývá spousta času na budování vzájemných vztahů a na rodinný život.

U dětí, které nás navštěvují pravidelněji, navíc již po pár týdnech pozorujeme nepřehlédnutelný pokrok v jejich rozvoji. Jsme na tyto výsledky hrdí a je pro nás velmi příjemnou odměnou slyšet vděčná slova rodičů, kteří tyto změny registrují a dokáží je ocenit pochvalou!

 

Přečtěte si i článek o Montessori dílničkách:

MONTESSORI DÍLNIČKY UVEDOU RODIČE I DĚTI DO PŘÍBĚHU

 


Rezervace na 777 147 740. 
autor článku: Aleš Dokulil

Související články

Naši partneři

Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo školství
Ministerstvo obrany
Jihočeský kraj
České Budějovice
Skupina ČEZ
Hluboká
Hluboká