Hluboká v pohybu

sportovní a kulturní spolek

Jesle, školka a nově i škola – vše o našem novém projektu!

Ostatní
Zveřejněno: 19. 6. 2021

Spolek Hluboká v pohybu již provozuje Montessori jesle, sportovní Montessori školku a odpolední dětský klub pro děti na úrovni prvního stupně základní školy. Od září mezi tyto vzdělávací činnosti přibyde ještě jedna další a neméně zajímavá! Pro budoucí prvňáčky – a nejen pro ně – připravuje spolek vzdělávací program, který bude plnohodnotnou alternativou k tradiční školní výuce. Záměr spolku, který se již po letních prázdninách dočká realizace, nám představila Karla Peldová.


Ještě před otevřením Montessori školky na nové adrese jste avizovali, že váš spolek chystá další překvapení. Ale od té doby jste těch novinek představili už několik! Byl už tehdy na stole i tento projekt?

Samozřejmě. Všechny činnosti, kterým jsme vdechli život, jsme pečlivě plánovali – ačkoliv termíny jejich realizace vždy závisí na několika faktorech. Nyní máme v naší dětské skupině několik předškoláků, kteří si individuální přístup osvojili natolik, že by byla obrovská škoda jim neumožnit další rozvoj způsobem, který jim vyhovuje a na nějž jsou zvyklí. Mimojiné k nim patří i naše vlastní děti. Byl tedy nejvyšší čas, aby tento projekt dostal zelenou.

 

Vaše aktitity na mě začínají stále více působit jako puzzle. Jednotlivé dílky, které se doplňují a vzájemně do sebe zapadají…

A přesně to je naše dlouhodobá vize! Vývoj dětí a jejich osobnosti v průběhu věku má určité fáze, které by v ideálním případě měly být ve vzájemné harmonii. A teď před sebou máme jeden z hlavních dílků, aby mohl být obrázek kompletní.

 

Pojďme si váš nový záměr představit podrobnobněji. V září 2021 otevíráte individuální vzdělávací program pro děti na úrovni 1. a 2. třídy ZŠ. Co bylo potřeba splnit?

České zákony umožňují několik variant. Založit oficiální institut po vzoru státní školy je však poměrně náročné, a to z legislativního, ekonomického i organizačního hlediska. Nám bylo nejvíce sympatické individuální vzdělávání, lidově označované jako domácí. Jedná se o státem uznávanou formu výuky, která má svá jasná pravidla a nejlépe splňuje naše představy.

 

A co možná omezení, např. kapacita skupiny?

Kapacita skupiny bude deset dětí. Poslední volná místa rádi poskytneme zájemcům, kteří se nám včas ozvou. Je důležité, aby dítě bylo cílevědomé a již samostatné. Zápis ani konkurz neplánujeme, chceme si ovšem ověřit, že pro zájemce je tato práce v kolektivu i forma výuky vhodná. Děti z Montessori školky mají v tomto ohledu výhodu, neboť jsou k tomu vedeny. Ve skupině však rádi přivítáme i nové tváře ze státních školek. Pokud čas ukáže, že některému dítěti tato forma nevyhovuje, bude samozřejmě možné zařídit mu přechod do tradiční základní školy. A obráceně – pokud to kapacita naší skupiny umožní.

 

Kolik let budou moci děti vaši skupinu navštěvovat? A co případné obavy z přechodu do navazujícího školského systému?

Dětem bude umožněno vzdělávat se u nás po dobu pěti let (1. stupeň ZŠ). Pochyby rodičů se objevují nejčastěji u institucí, které mají svobodné osnovy a vlastní vzdělávací program – rodiče se obávají toho, že dítě neprobere státem předepsané standardní učivo, které mu později může chybět. Individuální vzdělávání má v tomto ohledu tu výhodu, že dítě musí vždy na konci pololetí splnit srovnávací zkoušky, které prokáží, že se vzdělává v souladu se státem danými parametry.

 

Takže vaše skupina bude respektovat osnovy i státem předepsané předměty?

Ano, budeme se řídit obdobnými tematickými okruhy, které budou ekvivalenty k předmětům, jako je prvouka nebo později přírodověda a vlastivěda. Ačkoliv se nebude jednat o Montessori školu, chceme zachovat několik příbuzných rysů jako u naší školky „Děti v pohybu“. Budeme klást důraz na to, aby součástí každého dne byly sportovní aktivity a jazyková průprava. Na pořadu každého dne bude anglický i český jazyk.

 

Dá se vůbec vše stihnout a navíc to vměstnat do pravidelného týdenního rozvrhu?

Jsme přesvědčeni, že ano. Náš rozvrh bude ale přece jen o něco flexibilnější než ten tradiční, na který jsme zvyklí ze základní školy. Víme, že za určitých podmínek je možné celé pololetní učivo vybraného předmětu zvládnout za pouhých čtrnáct dní. A jelikož klademe důraz na smyslové poznání reálného světa, ve spolupráci s firmou „Čivako-auto“ již připravujeme řadu výletů a exkurzí, aby děti mohly objevovat historii, zeměpis nebo přírodní jevy a památky. Nižší počet dětí ve skupině navíc přináší možnost věnovat se dle potřeby vybranému učivu individuálněji. A to jak vůči celé skupině, tak vůči jednotlivci. Výhodou je to, že se tempo skupiny nemusí přizpůsobovat tomu nejpomalejšímu. Zběhlejší počtáři budou moci dostávat náročnější příklady, a tím pádem se nebudou nudit.

 

Jako absolvent VŠ se zaměřením na cizí jazyk oceňuji každodenní výuku angličtiny. Vnímám to jako velice důležité a užitečné. Bude na výběr i z více jazyků?

Angličtina u nás bude základem, o doplňkové výuce dalšího jazyka nyní jednáme. Každopádně u angličtiny stojí za zmínku skutečnost, že po absolvování pátého ročníku našeho programu budou děti moci složit zkoušku z angličtiny a získat jazykový certifikát, a to dokonce na úrovni B1! Této úrovně děti z tradičních základních škol obvykle dosahují až po absolvování devátého ročníku nebo na úrovni střední školy! Náš program může tedy sloužit jako vhodná příprava pro navazující studium na víceletých gymnáziích, a to i se zaměřením na sport nebo právě na jazyky.

 

Kolik vyučujících budete mít a co musí každý z nich splňovat?

Individuální vzdělávání mohou provozovat osoby s určitým dosaženým vzděláním, nároky zde překvapivě nejsou příliš vysoké. V rámci kvality ovšem budeme spolupracovat se zkušenými lektory, kteří tyto požadavky mnohdy výrazně převyšují. Mezi nimi budou:

  • Bc. Radka Zdichová – stěžejní pedagožka, lektorka českého a anglického jazyka;
  • Mgr. Jana Jíšová – pedagožka se zkušenostmi se smíšeným kolektivem (vědy a matematika);
  • Mgr. Markéta Vejvodová – výtvarná a občanská výchova;
  • Bc. Karolína Imbrová – trenér (Merkur ČB);
  • Petra Petrlíková – učitelka ZUŠ, specialistka na hudební nauku a dramatickou výchovu (Jihočeské divadlo).

 

Kde bude výuka probíhat?

Nové prostory připravujeme na adrese Pražská 676. U již stojící budovy bude na severní straně dostavěna nová dvoupodlažní sekce, v jejímž horním patře vznikne tělocvična. Celý koncept bychom chtěli provozovat pod značkou „Dům v pohybu“, jehož odpolední doménou bude i nadále klub pro děti 1. stupně ZŠ. A hned vedle již fungují naše Montessori jesle. Na jediném místě tak vznikne prostor pro vzájemné setkávání a zázemí pro další události, mezi kterými mohou být tematické noci nebo sportovní lekce.

 

Takže dalším benefitem je, že po skončení výuky mohou děti plynule navázat na činnost odpoledního klubu…

Ano, obojí se bude odehrávat ve stejné budově. Těch benefitů je však celá řada a jsem přesvědčená, že kdokoliv do naší školní skupiny zavítá, ten je pocítí a ocení. Pokud bude epidemiologická situace příznivá, určitě umožníme zájemcům nahlédnout do výuky. Zajímavostí a možnou výhodou je i fakt, že pokud by se v budoucnu opakoval pandemický scénář, je pravděpodobné, že se na naši výuku budou oproti státním základním školám vztahovat mírnější pravidla. Tak, jak tomu bylo u individuálního vzdělávání vloni i letos.

 

Pro někoho může být zásadní finanční stránka. Předpokládám správně, že se zde očekává podpora rodičů?

Tento projekt je naší vlastní soukromou iniciativou a není podporován žádným fondem ani programem. Výuka proto bude závislá na pravidelných členských příspěvcích, které pokryjí náklady na lektory, pomůcky i stravování. Svačiny během dopoledne budou zajištěny stejně jako v naší Montessori školce – děti budou mít v určitém časovém rozmezí přístup do sdílené ledničky.

 

Řekněme, že se koncept osvědčí a bude o něj zájem i v dalších letech. Plánujete rozšíření o další skupinu nebo dokonce skupiny? Je na to budova dostatečně prostorná?

Vzdělávání v Domě v pohybu bude pilotním projektem. Nepochybujeme o jeho smysluplnosti a pozitivním vlivu na rozvoj dětí. Jak výrazný o něj bude zájem za rok nebo později však zatím předpovědět nedokážeme. Mohu prozradit to, že nedávno vedení spolku zakoupilo další nemovitost, která by po rekonstrukci mohla sloužit jako nové sportovně-vzdělávací centrum. Pokud se vše podaří, jednou z variant může být umístění další školní skupiny právě tam. Ale jak říkám, vše ukáže čas. A já vám jménem celého spolku slibuji, že vás budeme o všem včas informovat. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří jsou mi v této nabité době oporou. Na prvním místě je to můj podporující partner Petr Kubička, který se mnou skvěle zvládá to mnohdy „vražedné“ tempo.


Celý článek najdete v letním čísle magazínu Hlubocký zpravodaj.

Související články

Naši partneři

Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo školství
Ministerstvo obrany
Jihočeský kraj
České Budějovice
Skupina ČEZ
Hluboká
Hluboká